Logo
                      Palveluasumista ja viriketoimintaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
 


Toimintaamme ohjaavat yhteisöhoidon periaatteet, missä koko hoitoyhteisö osallistuu tasavertaisena yhteisön asioita koskevaan päätöksentekoon, toiminnan suunnitteluun sekä toimintaan. Asiakkaiden päivittäisten toimintojen kehittäminen ja ylläpitäminen sekä vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen ovat toiminnassamme joka päivä esillä olevia asioita.