LOIMUPELTO OY
                      Palveluasumista ja viriketoimintaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
 L O I M U P E L T O  O Y on 16–paikkainen toiminnallinen hoito–/kuntoutuskoti Nurmeksessa. Yksikkömme tarjoaa hoito- sekä kuntoutuspalveluja eriasteisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Ajatuksenamme on pyrkiä madaltamaan hoitoon hakeutumisen kynnystä tarjoamalla terveyden- ja sosiaalihuollon hoidonporrastuksessa erikoissairaanhoidon tai erityistason laitoshoitoa kevyempiä Kela:n tukemia asumis- ja tukiasumispalveluja.

Hoito-/kuntoutuskotimme palveluja käyttävät myös ulkopaikkakuntien asukkaat erityisesti silloin, kun jostakin syystä hoitopaikka kotipaikkakunnalla ei tule kysymykseen. Psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla tuemme asiakkaidemme mahdollisuuksia selviytyä aikaisempaa itsenäisemmin avohoidossa.

Lisäksi tarjoamme myös tukiasumispalvelua. Tukiasuntomme sijaitsevat hoitokodin läheisyydessä mahdollistaen asiakkaan aktiivisen osallistumisen yhteisön päivittäiseen toimintaan.