Logo
                      Palveluasumista ja viriketoimintaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
 


  • Yhteisöhoito
  • Jokaisen yhteisömme asiakkaan hoito perustuu yksilölliseen hoito– ja kuntoutussuunnitelmaan.
  • Henkilökohtaiset keskustelut oman hoitajan kanssa
  • Viriketoimintana asiakkaillamme on mahdollisuus valita mm. ohjattuja puutöitä, kudontaa, askartelua.
  • Vastuutehtävät yhteisössä omien voimavarojen mukaan
  • Viikoittaiset toimintatunnit eri teemojen merkeissä
  • Liikunnallista kuntoutusta, mm. omat pelivuorot läheisellä liikuntasalilla
  • Vapaa-ajan harraste- ja virkistystoimintaa esim. kalastusretket, kesäretket, elokuvat yms.
  • Yksilöllisesti räätälöityä asiakkaan erityistarpeet huomioivaa tukiasumistoimintaa